சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் விருது

முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார் அவர்களுக்கு செல்வமலி குன்றை மாநகர் சேக்கிழார் பெருமான் திருக்கோவிலில் பெரியபுராண உரையாசிரியர்   சி.கே.சுப்பிரமணிய முதலியார் விருதினை அடியார்கள் வழங்கி மகிழ்கிறார்கள்.

மேலும் »

அறத்தமிழ் வேதம் வெளியீட்டு விழா படங்கள்-2

படங்கள்-2 நூல்கள்: 1.  தமிழரின் வேதம் எது ? தமிழரின் ஆகமம் எது ? 2. அறத்தமிழ் வேதம் Buy these 2 books at discount price from Amazon – http://www.amazon.in/dp/B073YC46WM  

மேலும் »

ஆவடி சேக்காடு சிவபெருமான் திருக்கோவில் திருக்குட நன்நீராட்டு

மேலும் »

திருமந்திரம் ஒன்பதாம் தந்திரம் முற்றோதல்

மேலும் »

10 3 2017 திரு சுப. வீரபாண்டியன் – மு பெ ச இல்லத்தில்

மேலும் »

25.03.17 மாணவர் மன்றம் மொழி நாள் விழா

மேலும் »

தமிழ் செந்தமிழாகம அந்தணர்கள் 6-ம் குழாம் – குரு பிரானுக்கு மரியாதை செய்தல்

மேலும் »

தமிழ்த்தாய் வணக்கம்

தமிழ்த்தாய் வணக்கம்

  தமிழ்த்தாய் வணக்கம் இயற்றியவர் முதுமுனைவர்  மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார்

மேலும் »

முத்தாய்ப்பு முத்தமிழ்ப் பண்

முத்தாய்ப்பு முத்தமிழ்ப் பண்

  முத்தாய்ப்பு முத்தமிழ்ப் பண் இயற்றியவர் முதுமுனைவர்  மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார்

மேலும் »

அறத்தமிழ் வேதம் வெளியீட்டு விழா படங்கள்-1

17-6-2017 அறத்தமிழ் வேதம் வெளியீட்டு விழா வெளிவரும் நூல்கள்: 1.  தமிழரின் வேதம் எது ? தமிழரின் ஆகமம் எது ? 2. அறத்தமிழ் வேதம் Buy these 2 books at discount price from Amazon – http://www.amazon.in/dp/B073YC46WM விழா படங்கள் அழைப்பிதழ்  

மேலும் »

Recent posts