முத்தமிழ் முருகன் திருக்கோயில் குட நன்னீராட்டு விழா

6-6-2017 / 7-6-2017 – மண்ணிவாக்கம் முத்தமிழ் முருகன் திருக்கோயில்  குட நன்னீராட்டு விழா.                                            

மேலும் »

கங்காதரேசுவரர் திருக்கோயில் புரசைவாக்கம் – திருவாசக அருட்பொழிவு நிறைவு விழா

கங்காதரேசுவரர் திருக்கோயில் - திருவாசக அருட்பொழிவு நிறைவு விழா

5-6-2017 – கங்காதரேசுவரர் திருக்கோயில் புரசைவாக்கம் – திருவாசக அருட்பொழிவு நிறைவு விழா    

மேலும் »

திருவுந்தியார் சைவ சித்தாந்த விரிவுரை

4-June-2017 – உலத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடைபெறும்  செம்பொருட்த்துணிவு உயராய்வு இருக்கை வகுப்பில் முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார் அவர்கள் திருவுந்தியார் சைவ சித்தாந்த விரிவுரை.  

மேலும் »

சேக்கிழார் குருபூசை ஞானவேள்வி

குன்றத்தூர் தெய்வ சேக்கிழார்

29.05.2017 குன்றத்தூர் சேக்கிழார் பெருமான் திருக்கோவிலில் முதுமுனைவர் மு பெ சத்தியவேல் முருகனார் அவர்களின் “திருக்கூட்டச் சிறப்பு”  தொடர்ச்  சொற்பொழிவு.        

மேலும் »

நம்பியாண்டார் நம்பி காட்டுகின்ற சம்பந்தர்

நம்பியாண்டார் நம்பி

மேலும் »

பொதிகை தொலைக்காட்சி நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் ஆசிரியர்

மேலும் »

கந்தரநுபூதி – ஆங்கில விரிவுரை நூல் வெளியீட்டு விழா-படங்கள்

மேலும் »

உலகத் தாய்மொழி விழா – தமிழர்களின் நிலை

செந்தமிழ் வேள்விச் சதுரர் மு பெ சத்தியவேல் முருகனார் அவர்கள் “உலகத் தாய்மொழி விழா நாளில் “தமிழர்களின் நிலை” என்னும் தலைப்பில் சிறப்புரை ஆற்றுகிறார்  

மேலும் »

ஆசிரியருக்கு திருமந்திர தமிழாகமச் செம்மல் விருது

மேலும் »

சிறப்பேற்றும் சிவராத்திரி

சிறப்பேற்றும் சிவராத்திரி(download pdf)

மேலும் »

Recent posts