அறத்தமிழ் வேதம்

அறத்தமிழ் வேதம் – மூதுரை – இளம்பூரணன் – பகுதி – 12 செல்லச் சிறுவர்களே ! இது வரை மூதுரையில் 12 பாடல்களைப் பார்த்தோம். இப்போது 13-வது பாடலைப் பார்ப்போம். அது வருமாறு: கவையாகிக் கொம்பாகிக் காட்டடிகத்தே நிற்கும் அவையல்ல நல்ல மரங்கள் – சவைநடுவே நீட்டோலை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய மாட்டா தவன்நல் மரம். எத்தனையோ பேர், கோடிக் கணக்கில்...

மேலும் »

தெய்வத்தமிழ்

Go to www.dheivathamizh.org  

மேலும் »

Recent posts