திருமந்திரம் ஒன்பதாம் தந்திரம் முற்றோதல் விழா

திருமந்திரம் ஒன்பதாம் தந்திரம் முற்றோதல் விழா

9-6-2017 முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார் தலைமையில் திருமந்திரம் ஒன்பதாம் தந்திரம் முற்றோதல் விழா - G. K. திருமண மண்டபம், அம்பத்தூர் முருகன் திர

மேலும்

திருவுந்தியார் சைவ சித்தாந்த விரிவுரை

4-June-2017 - உலத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடைபெறும்  செம்பொருட்த்துணிவு உயராய்வு இருக்கை வகுப்பில் முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார் அவர்கள்

மேலும்
குன்றத்தூர் தெய்வ சேக்கிழார்

சேக்கிழார் குருபூசை ஞானவேள்வி

29.05.2017 குன்றத்தூர் சேக்கிழார் பெருமான் திருக்கோவிலில் முதுமுனைவர் மு பெ சத்தியவேல் முருகனார் அவர்களின் "திருக்கூட்டச் சிறப்பு"  தொடர்ச்  சொற்பொழிவ

மேலும்