பாடகச்சேரி இராமலிங்க சாமிகள் குருபூசை

26.07.2017 குருபிரான் நெறிப்படுத்த ஆறாம் குழாம் செந்தமிழாகம அந்தணர்களால் தமிழாகம முறைப்படி பாடகச்சேரி இராமலிங்க சாமிகள் குருபூசை, கிண்டி இரயில் நிலை

மேலும்

சி கே சுப்பிரமணிய முதலியார் விருது

முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார் அவர்களுக்கு செல்வமலி குன்றை மாநகர் சேக்கிழார் பெருமான் திருக்கோவிலில் பெரியபுராண உரையாசிரியர்   சி.கே.சுப்பிரமண

மேலும்