You are here
Home > செய்திகள் > தினமும் ஒரு திருமுறைப் பாடல்

தினமும் ஒரு திருமுறைப் பாடல்

முதல் திருமுறை

பதிகம் எண் : 16 பதிகம் : திருப்புள்ளமங்கை பாடல் எண் : 1

பாலுந்துறு திரளாயின பரமன்பிர மன்றான்
போலுந்திற லவர்வாழ்தரு பொழில்சூழ்புள மங்கைக்
காலன்றிற லறச்சாடிய கடவுள்ளிடங் கருதில்
ஆலந்துறை தொழுவார்தமை யடையாவினை தானே.

Top