அருணகிரி நாதர் (பகுதி 2)

- தொடர்ச்சி அருணகிரி நாதர்     அருணகிரி நாதரின் வரலாறு பற்றி சரிவரத் தகவல்கள் பதிவாகவில்லை என்று தணிகைமணி வ.சு. செங்கல்வராய பிள்ளை அவர்கள், ‘அருணகிர

மேலும்

சேய்த்தொண்டர் புராணம் – அருணகிரிநாதர் – செந்தமிழ் மாருதன்

‘இளந்தமிழன் செழுங்கொண்டல் என உலகம் பரவும் எம்பெருமான் அருணகிரி நாதர்க்கும் அடியேன்’                                     - சேய்த்தொண்டத் தொகை முரு

மேலும்

சேய்த்தொண்டர் புராணம் பகுதி 26 பொய்யாமொழியார் வரலாறு

செந்தமிழ் மாருதன் “இம்பரெலாம் பரவுறுபொய் யாமொழியார்க் கடியேன்”        இந்த உலகம் தோன்றி நின்று அழிவது என்பது சித்தாந்தம் நிறுவும் கொள்கை. ஆனால் இந

மேலும்

சேய்த்தொண்டர் புராணம் பகுதி 25 முருகம்மையார் வரலாறு

செந்தமிழ்மாருதன்               “நலந்திகழும் முருகம்மை அடியார்க்கும் அடியேன்”        சிவனடியார் அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களில் காரைக்கால் அம்மையாருக்க

மேலும்

சேய்த்தொண்டர் புராணம்

சேய்த்தொண்டர் புராணம் பகுதி-24 செந்தமிழ்மாருதன்   ஏப்ரல் 2013 இதழ் தொடர்ச்சி. . . மேல் இதழில் கச்சியப்பரின் தந்தையார் காளத்தியப்பர் காஞ்சி க

மேலும்