சேய்த்தொண்டர் புராணம் பகுதி 25 முருகம்மையார் வரலாறு

செந்தமிழ்மாருதன்               “நலந்திகழும் முருகம்மை அடியார்க்கும் அடியேன்”        சிவனடியார் அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களில் காரைக்கால் அம்மையாருக்க

மேலும்

அறத்தமிழ் வேதம் பகுதி 13 கானமயில் ஆட. . .

மூதுரை        இளம்பூரணன் அன்புச் செல்வங்களே!         இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் பாடல்: மூதுரையில் வரும் 14 - ஆவது பாடல். இந்தப் பாடல் மிகவும் புக

மேலும்

சர்வ ஞான உத்தர ஆகமம் – தமிழில் பகுதி 14

- செந்தமிழ்வேள்விச் சதுரர் முருகப்பெருமான்: “சிவோகம் பாவனை என்று உயிர்கள் செய்ய வேண்டிய பாவனை எது என்று விளக்கிக் கூறினீர்கள், தந்தையே! இன்னும் சற்று

மேலும்

சைவக் கேள்விச் சிற்றம்பலம் பகுதி 13

-    செந்தமிழ் வேள்விச்சதுரர் சிற்றம்பல அன்பர்: ஐயா! மீமாம்சை, சாங்கியம், யோகம் என்ற வடவேத சார தத்துவ மதங்களைப் பற்றித் தெளிவாக்கினீர்கள். வடவேத தத

மேலும்

ஆழ்க தீயதெல்லாம்! அரன் நாமமே சூழ்க!

இன்று (7-10-2013) காலை தினமலர் நாளேட்டில் இனிய அற்புதமான செய்தி ஒன்று வந்துள்ளது. அந்தச் செய்தியை வாசகர்கள் அறிய அப்படியே அளித்திருப்பதை அடியில் காண்க

மேலும்

தமிழிசைச் சங்கத்தின் பண்ணாராய்ச்சி கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

உ முருகா தமிழிசைச் சங்கத்தின் பண்ணாராய்ச்சி கலந்தாய்வுக் கூட்டம் -          செந்தமிழ்வேள்விச்சதுரர்    தமிழிசை இயக்கத்தின் முன்னோடியான ராஜா சர். அ

மேலும்

புதிய தி இந்து தமிழ் நாளிதழ்க்கு பேருவகையுடன் தெய்வமுரசு வாழ்த்துக்கள்!

புதிய தி இந்து தமிழ் நாளிதழ்க்கு பேருவகையுடன் தெய்வமுரசு வாழ்த்துக்கள்! 16-9-2013-ஆம் நாள் காலை இனிதாக விடிந்தது! காலையில் கையில் தி இந்து என்ற புதி

மேலும்

சேய்த்தொண்டர் புராணம்

சேய்த்தொண்டர் புராணம் பகுதி-24 செந்தமிழ்மாருதன்   ஏப்ரல் 2013 இதழ் தொடர்ச்சி. . . மேல் இதழில் கச்சியப்பரின் தந்தையார் காளத்தியப்பர் காஞ்சி க

மேலும்