You are here
Home > செய்திகள் > உலகத் தாய்மொழி விழா – தமிழர்களின் நிலை

உலகத் தாய்மொழி விழா – தமிழர்களின் நிலை

செந்தமிழ் வேள்விச் சதுரர் மு பெ சத்தியவேல் முருகனார் அவர்கள் “உலகத் தாய்மொழி விழா நாளில் “தமிழர்களின் நிலை” என்னும் தலைப்பில் சிறப்புரை ஆற்றுகிறார்CCF22017

 

CCF22017_0001

Top